Demoplattform (Ej Kundinlogg)Felaktiga uppgifter!
Kontakta oss på 0155-28 50 20
Misslyckad inloggning
Vi ser att du försöker logga in. Det finns två möjliga orsaker till att detta inte fungerar.
1/ Om du redan är kund till oss så beror detta på att du valt fel inloggningssida. Er CRM-ansvarig har länken till din inloggningssida.
2/ Om du vill logga in som gäst så är du på rätt sida men dina inloggningsuppgifter är felaktiga eller så har ditt testkonto upphört. Kontakta oss på CRM Portalen så hjälper vi dig, ring 0155-28 50 20 eller via e-post till din kontaktperson hos oss.

Följ oss på vår blogg.


 

8 feb 2018


Skrivet av
Anders Widelius

Kategori
Sälj & Marknad

Måste byta CRM???

Klarar ert CRM kommande GDPR-lagstiftning? Ett modernt CRM är en bra start och ett smart val för att underlätta arbetat med att uppfylla reglerna inom GDPR. Men är svaret så enkelt?

Uppfyller alla CRM de krav som dataskyddsförordningen ställer? Här är svaret glasklart: NEJ!

På den svenska marknaden finns 1000-tals företag i alla storlekar som inte kan fortsätta att använda sitt nuvarande CRM-system efter det att den nya lagen trätt i kraft i maj 2018. Om du är osäker så bör du kontrollera hur detta står till med din CRM-leverantör.

Vi berättar gärna mer om hur vi ser på saken och vad vi gjort för att CRM Portalens kunder ska slippa känna oro. Vi kan redan här berätta att Cirrus CRM har fyllts på med ny funktionalitet, att all data lagras enligt de beskrivningar och regler som finns i Dataskyddsförordningen och om att vi hjälper våra kunder att teckna Personuppgiftsbiträdesavtal mellan dem och oss i vår roll som CRM-leverantör. Samtidigt är det viktigt att varje användare av ett CRM, oavsett leverantör sätter sig in i förordningen så att du inte råkar skriva in saker i ett system som inte ska finnas där. Hur CRM:et används är till sist avgörande. Här erbjuder vi utbildningar och workshops, allt för att du ska bli än mer redo för de nya regler som börjar gälla 25 maj 2018. Kontakta oss redan idag om du vill veta mer.